Korduma kippuvad küsimused

Kuidas on võimalik saada Audentes Fitnessi klubi liikmeks?
Tuleb valida meelepärane pakett ja sõlmida klubis sellekohane kliendileping.

Mida tähendab tähtajatu kliendileping?
Tähtajatu kliendileping sõlmitakse määramata ajaks. Lepingu saab lõpetada ühekuulise etteteatamisega.
Lõpetamise soovi korral esitab liige klubile kirjaliku avalduse. Selle avalduse esitamise õigus tekib klubi liikmel pärast seda, kui kliendilepingu sõlmimise päevast on möödas kaks kalendrikuud.

Mida tähendab tähtajaline kliendileping?
Tähtajaline kliendileping sõlmitakse lepingus märgitud tähtajani. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel rakendub leppetrahv lepingus märgitud kuutasu kahekordses summas.

Kuidas toimub lepingu lõpetamine?
Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja lõpeb kas lepingus märgitud tähtajal või tähtajatu lepingu puhul ühekuulise etteteatamisega. Viimasel juhul esitab liige Audentes Fitnessi klubile kirjaliku lõpetamisavalduse, andes selle kas vastuvõtuleti klienditeenindajale või saates e-posti teel kliendihaldurile.
Õigus esitada kliendilepingu lõpetamise avaldus tekib liikmel pärast seda, kui kliendilepingu sõlmimise päevast on möödas kaks kalendrikuud.

Kus saab tutvuda kliendilepingu tingimustega?
Audentes Fitnessi kliendilepingu tingimused on avaldatud meie kodulehel.

Kas klubi liikmekaart peab olema alati kaasas?
Liikmekaarti on vaja klubisse sisenemiseks ja riietusruumi kapi lukustamiseks. Liikmekaarti võib kasutada lepingus kokku lepitud tingimustel ja kehtivusaja piires.

Kas klubi liikmekaart on isiklik?
Liikmekaart on isiklik: seda ei tohi edasi anda kolmandale isikule ega võõrandada. Kui liikmekaarti kasutab kolmas isik, on klubil õigus nõuda klubi liikmelt rikkumise eest leppetrahvi.

Mida teha, kui liikmekaart on kadunud?
Sel juhul tuleb pöörduda Audentes Fitnessi klubi vastuvõtuleti klienditeenindaja poole, kes vormistab vastavalt hinnakirjale uue kaardi.

Kas Audentes Fitnessi klubi on võimalik kasutada ilma lepingut sõlmimata?
Klubi on võimalik kasutada ka ühekordse pääsmega, mille tasu vastab kehtivale hinnakirjale. Audentes Fitnessi ühekorrapääse on piiramatu treeninguajaga komplekspilet, mis lubab treenida nii jõusaalis, rühmatreeningutel kui ka ujulas.

Kuidas ennast rühmatreeningule kirja panna?
Rühmatreeningule saab registreerida kas kohapeal või registreerimissüsteemi (ainult klubi liige) kaudu kodulehel ja mobiiliäpis. Rühmatreeninguid saab ette broneerida kuni kaks nädalat (käesolev + järgmine nädal) ning korraga on võimalik ennast registreerida kuni viiele treeningule. Käimasolevaks päevaks saab broneerida kahele treeningule.
Rühmatreeningul osalemise õiguse annab treeningupilet, mida hakatakse väljastama üks tund enne treeningu algust.

Mida teha, kui ei ole võimalik osa võtta juba broneeritud rühmatreeningust?
Sel juhul peab klient teavitama klubi vähemalt üks tund enne rühmatreeningu algust. Kõik broneeringud, mis ei ole viis minutit enne treeningu algust välja võetud, tühistab süsteem automaatselt.
Kui klubi liige on jätnud kahe nädala jooksul kolmel korral broneeritud rühmatreeningusse tulemata, siis kaotab ta kaheks järgnevaks nädalaks broneerimise õiguse.

Kas ujula, jõusaali ja kergejõustikuareeni kasutamiseks peab aja broneerima?
Jõusaalis (v.a personaaltreening), ujulas ja kergejõustikuareenil treenimiseks ei ole vaja aega broneerida, piisab lahtiolekuajal kohale tulemisest.

Kuidas vormistada treeningupuhkust?
Treeningupuhkuse vormistamiseks tuleb esitada Audentes Fitnessi klubile kirjalik avaldus. See avaldus tuleb anda vastuvõtuleti klienditeenindajale või saata e-postiga kliendihaldurile vähemalt viis kalendripäeva enne treeningupuhkuse algust. Kui treeningupuhkuse avaldus esitatakse  pärast jooksva kuu arvete väljastamist, tehakse tasaarvelduse järgmise kuu arvel.

Kui pikka treeningupuhkust on võimalik võtta?
Treeningupuhkust on võimalik võtta eelseisvaks perioodiks kas üheks järjestikuseks kuuks või kahel korral kaheks järjestikuseks nädalaks (14 päeva) kehtiva kliendilepingu järgse kuutasu alusel.
Treeningupuhkust on võimalik kasutada vaid juhul, kui liige pole klubile võlgu. Treeningupuhkuse õigus tekib pärast kuut liikmeks oldud kuud.

Millal rakendatakse kohatasu?
Hinnakirjas kehtestatud kohatasu tuleb liikmel maksta treeningupuhkuse ajal.

Kuidas toimub klubi kasutamine treeningupuhkuse ajal?
Treeningupuhkuse ajal saab klubi liige Audentes Fitnessi klubi kasutada ühekordse pääsmega (hinnakirjajärgne hind klubi liikmele).

Kas klubi annab haiguspuhkust?
Haiguse korral on klubi liikmel võimalik kasutada lepinguga ette nähtud treeningupuhkust.

Kuidas leida kaotatud asjad?
Kaotatud-unustatud asju aitab leida vastuvõtuleti klienditeenindaja. Klubisse unustatud asjad ladustatakse kindlasse hoiuruumi ja kord kvartalis saadetakse omanikuta asjad Uuskasutuskeskusesse.

Kas mängutoa lastehoid on tasuline?
Audentes Fitnessi klubi liikmele on mängutoa lastehoid tasuta. Tavakliendile on kuni 2 h mängutoa kasutamine tasuline ja laps võetakse mängutuppa tasumistšeki alusel.

Millal võib lapse mängutuppa tuua?
Lapse saab jätta mängutuppa ainult vanema või hooldaja treeningu ajaks.

Mis vanuses lapsi saab mängutuppa tuua?
Oodatud on 1,5–6-aastased lapsed. Nooremaid lapsi võetakse mängutuppa vastu vaid hoidjaga kokkuleppel.

Jalus