Otsi
 

Uudised

Parkimiskorraldus

02.02.2015

Audentese Tondi tänava poolsetes parklates (vt lisatud joonist) kehtib parkimiskord, mille kohaselt on klientidel lubatud parkida parkimiskellaga 3 tundi tasuta. Parklaoperaatoriks on EuroPark.

Juhul kui Teil puudub parkimiskell, on parkimisaega võimalik fikseerida ka Spordikeskuse fuajees asuvas parkimisautomaadis. Siinkohal palume kindlasti tähele panna ja järgida üleüldisi parkimisreegleid ning viitasid. Parkimine on lubatud vaid parklas selleks ettenähtud kohtadel. Autojuhtidele, kes pargivad oma sõiduki reeglite vastaselt, kellata või ajalimiiti ületades, väljastab EuroPark trahvi. Teisi liiklejaid segavad sõidukid teisaldatakse.

Audentese territooriumil asuvatel parkimiskohtadel on võimalik parkida tasuta. Parkimiskohad asuvad väikese koolimaja küljel, söökla ja õpilaskodu taga ning staadioni kõrval. Samuti on võimalik tasuta parkida Tondi tänava äärsel alal (joonisel rohelise värviga).

Soovitame Audentesesse tulekul varuda 10 minutit lisaaega, et leida endale vastavalt parkimiskorraldusele sobiv parkimiskoht.

Fitness_Parklaskeem_klientidele2015_1

Jalus